Týmu BioRescue se podařilo vytvořit tři nová embrya nosorožce bílého severního. Celkem je jich k dispozici už dvanáct


1.8.2021
Mezinárodní tým expertů BioRescue, který bojuje o záchranu nosorožce bílého severního, učinil další mimořádný krok ve své misi. Vytvořil tři nová embrya, přičemž jedno z nich bylo vytvořeno ze semene dosud nezastoupeného samce, čímž se rozšířila genetická informace, jež je v embryích uložena.
Dne 9. července 2021 provedli experti z Leibnizova institutu na záchranu divokých a zoo zvířat (IZW Berlin), Safari Parku Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service a Ol Pejeta Conservancy již šestý úspěšný odběr vajíček nosorožce bílého severního přímo v keňské rezervaci Ol Pejeta. Okamžitě po odběru bylo 17 vajíček letecky přepraveno do italské laboratoře Avantea v Cremone. Tam z nich po dozrání, následném oplodnění a nutném vývoji vznikla tři nová životaschopná embrya. Od roku 2019, kdy odběry začaly, se vědcům povedlo získat již 80 vajíček, z nichž vytvořili celkem 12 embryí.
Dvě z posledních tří embryí vznikla ze spermatu samce Suniho, jehož genetická informace je základem i všech dříve vytvořených embryí. Červencový odběr je však mimořádný tím, že k přípravě třetího embrya využili odborníci genetický materiál dosud nevyužitého samce Angalifu. Ten uhynul v roce 2014 v americkém San Diegu.
Jeho sperma dosud experti považovali za nepoužitelné. Před posledním odběrem však prozkoumali různé várky jeho spermatu a po testu na vajíčkách prasat našli zachované dávky životaschopného spermatu. Vznik embrya s přispěním genetického materiálu od samce Angalifu znamená důležité obohacení projektu o geny zcela nepříbuzného zvířete.

“Opět jsme mohli využít naše jedinečné poznatky získané při práci s domácími zvířaty. Povedlo se nám díky tomu určit použitelné vzorky od Angalifu, které i v budoucnu budeme moci využít k záchraně druhu,” uvádí doktor Cesare Gallo z laboratoře Avantea. “Tři embrya jsou vynikající výsledek, zvlášť když vezmeme v úvahu, že kvalita vzorku od Angalifu přece jen není optimální. Výsledek zároveň ukazuje, že pravidelnost odběru je pro samici Fatu neškodná a v konečném důsledku zvyšuje počet embryí, která se daří vytvořit.”
Tým se už během diskuse před odběrem rozhodl neodebírat vajíčka od starší samice Nájin. Její role v pokračování projektu bude nyní podrobena diskusi, v níž se bude brát zřetel zejména na etické aspekty zákroků. O výsledku bude tým BioRescue informovat. Od Nájin se při předešlých zákrocích nepodařilo získat žádné embryo. Všech 12 se vyvinulo z vajíček Fatu.

“Poslední odběry ukazovaly na stále nižší počet vajíček, které Nájin produkuje, i na jejich snižující se kvalitu,” říká ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. “Jde o starou dámu a nezdá se jako obhajitelné podrobovat ji další zátěži z odběrů. Její zdraví budeme samozřejmě i nadále obezřetně sledovat.”

K dalšímu vývoji v projektu došlo rovněž přímo v Ol Pejetě, kde se posunuly přípravy na přenos embrya. Do společného výběhu se sterilizovaným samcem Owuanem byly přesunuty dvě samice, které se potenciálně stanou náhradními matkami pro severní bílé nosorožce. Samec funguje jako ukazatel toho, zda jsou samice ve fázi, kdy jsou schopné zabřeznout. Tým nyní trojici zviřat peclivě sleduje a zaznamenává vše důležité. V případě příznivého vývoje by k pokusu o transfer embrya mohlo dojít ještě před koncem tohoto roku.

“Jsme velmi spokojeni s rychlostí postupu BioRescue. 12 získaných embryí včetně jednoho od samce Angalifu, stejně jako úspěšné přemístění dvou potenciálních náhradních matek do výběhu k Owuanovi jsou jasným důkazem vysoké kvality projektu,” říká Prof. Thomas Hildebrandt, šéf BioRescue a ředitel oddělení reprodukčího managementu berlínského IZW. “Nyní se plně zaměříme na první embryotransfer, který by se měl uskutečnit v následujících měsících.”

“Pohoda a welfare všech zvířat zahrnutých do projektu je stále pod pečlivým dohledem a jakékoli kroky činíme, hodnotíme z pohledu etického rizika. I s přihlédnutím k biologickým pozorováním jednotlivých zvířat,” vysvětluje Barbara de Mori, ředitelka etické laboratoře veterinární medicíny, ochrany druhu a welfare zvířat z Univerzity v Padově. “Profesionálové z naší univerzity, Kenya Wildlife Service Ol Pejety bez ustání sbírají nová data a průběžně je hodnotí s přihlédnutím ke každému jednotlivému zvířeti.”

Pokud pandemie COVID-19 i nadále umožní týmu cestovat do Keni, výzkumný program BioRescue, který je významně financován německým Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF) a dalšími dárci, jako je Nadace ČEZ, filantrop Dr. Richard Mc Lellan a nadace Merck EMD a GE Health Care, bude pokračovat ve vytváření dalších embryí z oocytů odebíraných od samic severních bílých nosorožců ve tříměsíčním až čtyřměsíčním cyklu. Vzhledem k tomu, že potenciální náhradní matky už jsou u samce, který má pomoci s odhadem načasování jejich hormonálního cyklu, je dalším významným krokem, o který bude tým BioRescue usilovat, první úspěšný přenos embrya.

“Je velmi povzbudivé, že mohu říci, že projekt úspěšně pokračuje ve svých ambiciózních plánech zachránit ikonický druh před vyhynutím. Vzhledem k tomu, že dosud bylo vyvinuto 12 embryí čistého severního bílého nosorožce, projekt by se měl nyní zaměřit na další postupné kroky přenosu embrya do náhradních samic v rezervaci Ol Pejeta, aby dosáhl svého konečného cíle,” uvedl keňský ministr turismu a divoké přírody Najib Balala.

O účastnících projektu:
Safari Park Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců na planetě a jediné místo, kde se mimo Afriku rozmnožili nosorožci bílí severní. Byly to právě Fatu a Nájin. Safari park je hlavním koordinátorem projektu na záchranu nosorožců bílých severních. Více na www.safaripark.cz

Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat je mezinárodně uznávaná německá výzkumná organizace. Cílem institutu je porozumět přizpůsobivosti divočiny v kontextu globálních změn a podpořit přežití životaschopných populací druhů. Právě proto zkoumá rozmanitost z hlediska vývoje a historie, mechanismu evolučních přizpůsobení a jejich hranice včetně nemocí a vztahů divočiny v propojení s prostředím a lidmi. Ve všech sférách výzkumu využívá nejlepší odborníky z oblastí biologie, veterinární medicíny a různých mezidisciplinárních oborů. V úrovních od molekul po nejširší krajinný kontext vede dialog s veřejností i soukromými vlastníky. Navíc poskytuje jedinečný servis vědecké obci. Více na www.izw-berlin.de

Kenya Wildlife Service (KWS) je státní korporace, která byla založena zákonem (Cap 376) a potvrzena dalším zákonem v roce 2013. Jejím úkolem je ochrana a management divoké přírody v Keni a vymáhání souvisejících zákonů a nařízení. KWS zajišťuje ochranu a management divoké přírody ve všech chráněných územích včetně komunitních rezervací ve spolupráci s dalšími partnery. Více na www.kws.go.ke

Ol Pejeta je největším útočištěm pro nosorožce dvourohé ve východní Africe a jediným místem v Keni, kde žijí šimpanzi. Zároveň tu žijí také dvě poslední samice nosorožce bílého severního. To vše chrání unikátní jednotky se psy, pohybová čidla s kamerami, elektrický ohradník napájený sluneční energií i specializovaná jednotka strážců. Více na www.olpejetaconservancy.org

Avantea je laboratoř biotechnologického výzkumu a reprodukce zvířat se sídlem v italské Cremoně. Během dvou desetiletí nashromáždila neocenitelné know-how a vědomosti v oblasti asistované reprodukce dobytka, které nyní může aplikovat i na divoká zvířata. Více na www.avantea.it/en/

Padovská univerzita v Itálii je jednou z nejstarších univerzit na světě, vznikla před 800 lety. Její Department Comparative Biomedicine and Food Science rozvíjí vedoucí výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany přírody a zdravého životního stylu se speciálním zaměřením na etiku, hodnocení výzkumných projektů a vzdělávacích programů. www.unipd.it/en/

San Diego Zoo Wildlife Alliance je neziskovým mezinárodním lídrem v oblasti ochrany přírody, který se snaží lidi inspirovat k vášni k přírodě a vytvořit svět, kde se daří veškerému životu. Aliance zmocňuje lidi z celého světa k podpoře jejich poslání chránit divokou zvěř prostřednictvím inovací a partnerství. Aliance San Diego Zoo Wildlife Alliance podporuje špičkovou ochranu a přináší příběhy jejich práce zpět do zoo v San Diegu a safari parku v San Diegu - což dává milionům hostů, osobně i virtuálně, příležitost zažít ochranu v akci. Práce San Diego Zoo Wildlife Alliance sahá od San Diega ke strategickým a regionálním „centrům“ ochrany po celém světě, kde jsou jejich silné stránky - prostřednictvím „Conservation Toolbox“, včetně renomované banky Wildlife Biodiversity Bank - schopny efektivně sladit se stovkami regionálních partnerů s cílem zlepšit výsledky pro volně žijící zvířata v rámci koordinovanějšího úsilí. Využitím těchto nástrojů ve vědě o péči o divokou zvěř a ochraně přírody a ve spolupráci se stovkami partnerů San Diego Zoo Wildlife Alliance reintrodukovala více než 44 ohrožených druhů na původní stanoviště. Práce San Diego Zoo Wildlife Alliance se každoročně prostřednictvím zpravodajských médií, sociálních médií, jejich webových stránek, vzdělávacích zdrojů a kanálu San Diego Zoo Kids, který je v dětských nemocnicích ve 13 zemích, dostane k více než 1 miliardě lidí ve 150 zemích. Úspěch je možný díky podpoře členů, dárců a hostů zoo v San Diegu a zoo v San Diegu, kteří jsou spojenci divoké zvěře, kteří se zavázali zajistit All Life Thrive. sandiegozoowildlifealliance.org/

Fotogalerie

O zvířeti