Safari park vede evropský program chovu vzácných husic modrokřídlých


7.2.2024
7. únor označuje světová komunita ochránců přírody jako Reverse the Red Day. Safari park při té příležitosti oznamuje i převzetí vedení nového Evropského chovného programu (EEP) pro endemickou husici modrokřídlou.

Vedením programu byl pověřen zoolog safari parku Michal Podhrázský. Husice modrokřídlé nežijí nikde jinde než v náhorních planinách Etiopie a jejich stavy se odhadují na 5-15 tisíc jedinců. Ohrožuje je především přeměna přirozeného prostředí i lov nepůvodními obyvateli.
V Evropě chová husice modrokřídlé jen 11 zahrad. „Situace tohoto druhu není v lidské péči jednoduchá, nejde o mimořádně atraktivní druh. Navíc je tato husice s ohledem na její poměrně temperamentní povahu i poměrně náročná. Jako koordinátor se budu snažit zoo-populaci husic stabilizovat v co nejpestřejším genetickém složení. S kolegy ze safari parku navíc rozvíjíme nový projekt na ochranu a výzkum husic přímo v Etiopii,“ říká zoolog.

Safari park sehrává klíčovou roli i v odvracení vymírání řady dalších druhů. V případě psů hyenových, gepardů štíhlých, bongů horských, žiraf nebo řady zeber jsme nejúspěšnějšími chovateli na světě. U dalších jako přímorožců šavlorohých, antilop koňských nebo nosorožců dvourohých východních navíc vracíme ohrožená zvířata do přírody. Asi nejvýraznější případ je ovšem projekt BioRescue, který koordinujeme. V jeho rámci usilujeme o záchranu nosorožce bílého severního.

Zásadní je i role odborníků safari parku ve strukturách ochrany přírody ex-situ, tedy v zoologických zahradách. Safari park vede Evropskou plemennou knihu (ESB) pro volavky obrovské a naši lidé jsou důležitými členy v odborných skupinách věnujících se problematice chovu nosorožců dvourohých a tuponosých, slonů afrických, žiraf, antilop, hrochů obojživelných, psů hyenových, gepardů štíhlých, fenků berberských, tří druhů pelikánů, tučňáků brýlových, ibisů jihoafrických nebo želv pavoukovitých.

  • Reverse the Red Day je iniciativa vyhlášená Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN) a Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA), jejímž cílem je spojovat a podporovat světové ochranářské organizace, které se aktivně zapojují do záchrany ohrožených druhů.
  • EEP, česky nazývaný Evropský chovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat.
    V rámci EEP jsou všichni zástupci jednoho druhu žijící v zoologických zahradách, které se do programu zapojily, vnímáni jako součást jediné záložní populace. Tu je třeba spravovat tak, aby byla dlouhodobě životaschopná a mohla sloužit jako pojistka pro případ, že by druh z divočiny zmizel.

O zvířeti