Výlet snů: zoo, Kuks a Bardo

Výlet snů: zoo, Kuks a Bardo, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000489, realizace: 1/2017 – 12/2017

Cílem mikroprojektu je vytvořit společný produkt cestovního ruchu. Turistům z Čech i Polska nabídneme poznání tří unikátních destinací ve společném česko-polském příhraničí: ZOO Dvůr Králové, barokní areál v Kuksu i město Bardo v průlomu Kladské Nisy. S produktem oslovíme individuální turisty, ale i organizované skupiny zájezdů. A to pomocí společného propagačního materiálu, na veletrzích cest. ruchu a zejména profesionálně vedenou marketingovou kampaní. Vytvoříme spot o ZOO Dvůr Králové, který doplní již existující reklamní spoty Kuksu a Barda. Produkt bude prezentován i v rámci promo akcí pro veřejnost, např. při sjíždění řeky Labe v Kuksu polskými vodáky nebo díky koncertu africké skupiny, která Bardu představí ZOO Dvůr Králové. Výlet snů budeme společně prezentovat na polských veletrzích cestovního ruchu v Chořově a Lodži.

Wycieczka marzeń: zoo, Kuks i Bardo, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000489, realizacja: 1/2017 – 12/2017

Celem mikroprojektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Turystom z Polski i Czech zaproponujemy poznawanie trzech unikatowych atrakcji turystycznych leżących na wspólnym polsko-czeskim pograniczu: ZOO Dvůr Králové, barokowy kompleks w Kuksie oraz miasto Bardo na Przełomie Nysy Kłodzkiej.. Z produktem zwrócimy się do turystów indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym celu zastosujemy wspólne materiały promocyjne, prezentację na targach turystycznych a w szczególności profesjonalnie prowadzoną kampanię marketingową. Wykonamy spot o ZOO Dvůr Králové, który uzupełni istniejące już spoty reklamowe Kuksu i Barda. Produkt będzie prezentowany również w ramach akcji promocyjnych przeznaczonych dla publiczności, np. podczas spływu polskich wodniaków po Łabie w Kuksie lub w czasie koncertu zespołu muzyki afrykańskiej, który w Bardzie zaprezentuje ZOO Dvůr Králové. Wycieczka marzeń zostanie przez nas wspólnie zaprezentowana na polskich targach turystycznych w Chorzowie i Łodzi.