Z tropů do tropů po česko polském pomezí

Cíl projektu

Zvýšení turistické atraktivity valbřišského a královéhradeckého regionu větším využitím přírodního bohatství. Projekt je odpovědí na společný problém partnerů: nedostačující využití přírodních a kulturních zdrojů pro rozvoj oblasti a zvýšení počtu pracovních míst. V rámci projektu bylo naplánováno: modernizace objektů Palmiarni a ZOO Dvůr Králové, zavedení dobré praxe, společná marketingová kampaň.

Multimédia


Partneři projektu

 Gmina Wałbrzych - http://www.ksiaz.walbrzych.pl/http://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/tropiki