Expozice drilů

Početnou rodinnou skupinu tajemných afrických primátů drilů černolících můžete sledovat jak v přírodním výběhu, který od návštěvníků odděluje vodní příkop, tak i ve vnitřní expozicí, kterou tlupa obývá zejména v zimě. Drily černolící chová dvorský safari park jako jediný v České republice a na Slovensku a pravidelně je od roku 2014, kdy sem skupina dorazila, rozmnožuje. Skupinu tvoří kromě samic a mláďat dva dospělí samci, z nichž vůdčí jedinec je samec Chepo. 

 

Jaká zvířata tu potkáte?
Dril černolící 

* pro více informací o jednotlivých druzích klikněte na jejich název