Městečko Tiébélé

Po vzoru západoafrické osady Tiébélé v Burkině Faso vzniklo v Safari Parku Dvůr Králové v roce 2016 malé stejnojmenné městečko vyznačující se výrazným zdobením domků a typickou architekturou kmene Kassena. V domcích najdete expozice drobných afrických zvířat a sbírky domorodých artefaktů. Během sezony se tu navíc můžete výborně občerstvit specialitami podávanými přímo z grilu nebo ochutnat pravou africkou kávu.

V městečnu najdete expozice s autentickými africkými předměty s tématikou:

Obydlí šamana

V africké kultuře mají šamani velmi důležité postavení. Uznávaní a zkušení členové komunit mají většinou hluboké znalosti přírodního léčitelství, které doplňují domorodou magií. Používají při tom nejen rostliny s léčivým účinkem, ale také části zvířecích těl. Mohou to být kůže hadů, ještěrů, šelem, lebky, drápy či další části těl různých živočichů. Krom toho používají také různé fetiše, masky, rituální zbraně a oděvy vyrobené z nejrůznějších materiálů. Sošky lidí mají někdy chránit celou rodinu či společenství před zlými úmysly příchozích a staví se při vstupu do vesnice nebo mají pomoci vyléčit nemocné. V černé magii se používají i sošky, jejichž prostřednictvím se mají na vybrané osoby soustředit zlé síly. Šamani proto v komunitě požívají velké vážnosti a znepřátelit si je často nedovolí ani náčelník kmene.

Kuchyně

Přestože je dnes v podstatě celý africký kontinent zaneřáděn plasty (čest výjimkám, jakou je například Rwanda, která plastové obaly zcela zakázala), ještě stále si na mnoha místech můžeme udělat obrázek, jak se ke zpracování a uchovávání potravin používaly a případně ještě stále používají materiály přírodě blízké. Většina nádob je ze dřeva, keramiky, proutí či trávy. Velmi často se nádoby na tekutiny či naběračky vyrábějí z různých tykví. Výhodou většiny těchto materiálů, snad kromě keramiky, je nejen snadná opracovatelnost, ale také rychlá a přirozená likvidace. Příroda si s takovým nádobím, přestanete-li jej užívat, velmi rychle poradí. Má k tomu řadu nástrojů. Kromě plísní a hub také různý dřevem se živící hmyz. Zvláště pracovití jsou v tomto směru termité.

  • Na horní polici z leva je proutěná ošatka ze Zimbabwe, košík pochází z Tanzánie.
  • Modrobílý pletený ochranný kryt na jídlo je z Etiopie.
  • Pletená klec na přenášení slepic pochází ze severního Matabelandu v Zimbabwe.
  • Prostřední polici zleva dominuje velký hnědý koš z oblasti Manikaland v Zimababwe. Vedle je velká zdobená keramická nádoba zabalená v kůži. Pochází z oblasti, kterou obývají rybáři Tonga v povodí Zambezi.
  • Ze stejné oblasti je dřevěná miska s ořechy. Oba druhy ořechů nejsou v Africe původní, byť se tam dnes hojně využívají. Velká kalebasa na tekutiny z tykve je zpevněná pruhy z kůry stromů. Je zhotovena lidmi národa Himba v Namibii.
  • Dvě naběračky jsou vyrobeny z tykví a pocházejí z Matabelandu v Zimbabwe. Ze stejné oblasti pochází také vedlejší dřevěná miska. V proutěné ošatce od rybářů Tonga jsou sušené housenky, které se konzumují velmi často a jako potravina bohatá na proteiny nahrazují mnohem dražší maso.
  • Dvě menší ze tří světle hnědých keramických nádob z oblasti Mashonaland v Zimbabwe se používají na potraviny. Třetí největší je často využívána jako včelí úl umísťovaný na velké žulové skály. Menší tmavá keramická miska je součástí pohřební výbavy z období šonské doby železné. Velká dřevěná nádoba s víkem pochází z Etiopie z území kolem řeky Omo.
  • Pod policemi na zemi je menší tlouk a židlička z Ugandy. Venku před dveřmi je velký tlouk z Tanzánie. I přes časté používání modernějších mlýnků můžete velmi často vidět místní ženy jak v podobných tloucích drtí velmi rozšířenou kukuřici. Ta je přitom původně z Ameriky.

Zemědělství

Přestože Afrika již dávno není pouhá divočina a řada lidí pracuje v průmyslu, ve službách, v dolech a podobně, tak rozhodující roli pro většinu jejích obyvatel stále hraje zemědělství. Na velkých farmách se používá moderní mechanizace, ale malá domácí políčka se stále obhospodařují tradičním způsobem.
Na zemi můžete vidět soubor motyček pro práci na poli a sekerky na zpracování dřeva z oblasti Matabeland v Zimbabwe. Pod střechou visí dlouhá vrš ze štípaného dřeva ze stejné oblasti. Menší pletená vrš vedle je z Ugandy. Košíky na ovoce či zeleninu jsou z Tanzánie. V síti zašité kameny jsou kotvou používanou u malých lodí v západní Africe. Velká dřevěná mísa není na potraviny, ale jde o zlatokopeckou pánev. Bič a klobouk jsou vybavením pastevců ve střední Etiopii.

Zábava

Co je člověk člověkem, vynalézá a vyrábí nejen předměty, nástroje a nářadí sloužící  k obživě, ale také věci, které slouží pro zábavu. Před sebou máte panenky z Ugandy, bubínky, chřestidla ze Zimbabwe a ze stejné země i hudební nástroj Mbira. Od rybářů Tonga z povodí Zambezi pochází vodní dýmky vyrobené z tykve a keramiky. Jiná vodní dýmka ze stvolu dřeviny je dílem pygmejů v Ugandě. Střepy z bohatě zdobených keramických nádob pocházejí z období šonské doby železné na území mezi řekami Zambezi a Limpopo.
 

Obydlí, respektive zásobnice (sýpka) lovce národa Dogonů

Dogoni jsou etnikum, které obývá část území státu Mali v severní části Afriky, v oblasti nazývané Sahel. Mají svůj vlastní jazyk a mnohé další unikátní projevy, například masky, které můžete spatřit na několika místech areálu královédvorského safari parku.

Přestože většinovým zdrojem potravy Dogonů jsou produkty zemědělství, někteří muži se věnují i lovu volně žijících zvířat. Úlovky i jejich výrazné zbytky (zejména kosti, které fungují jako obdoba trofejí) umísťují na vnější stěnu svých zásobnic (sýpek), čímž ostatním ukazují své schopnosti.


Jaká zvířata tu např. potkáte?
Komba velká Komba ušatá Osinák africký Gundi saharský
Kaloň plavý Noháč jihoafrický

* pro více informací o jednotlivých druzích klikněte na jejich název