Nosorožci do Rwandy: Největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky proběhne tuto neděli


20.6.2019
V neděli 23. června přepraví Safari Park Dvůr Králové do Rwandy pět nosorožců černých východního poddruhu, jež jsou v přírodě kriticky ohrožení. Jedná se o největší transport nosorožců z Evropy do Afriky v historii. Cesta pěti zvířat, z nichž tři pocházejí ze safari parku a dvě z dalších evropských zahrad, začne v časných ranních hodinách ve Dvoře Králové, kde se na přesun od listopadu 2018 připravuje celá pětice společně.

Ve volné přírodě zbývá přibližně 5 000 nosorožců černých, z nichž právě východního poddruhu je na světě už jen několik stovek. Budoucnost těchto zvířat ohrožuje zejména poptávka po nosorožčí rohovině, s níž se nelegálně obchoduje především v jihovýchodní Asii. 

Díky jedinečné spolupráci mezi Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandskou vládní organizací Rwanda Development Board, nevládní ochranářskou organizací African Parks a třemi evropskými zahradami včetně Safari Parku Dvůr Králové najde pětice nosorožců nový domov v přísně střeženém národním parku Akagera ve Rwandě. Tam by měla zvířata přispět k založení nové udržitelné populace nosorožců v zemi. 

„Dlouhodobá spolupráce členských zoo EAZA a úspěchy dosažené v chovu černých nosorožců nám nyní umožňují přispět k lepší budoucnosti těchto zvířat ve volné přírodě,” uvedl Mark Pilgrim, ředitel Zoo Chester a koordinátor chovu nosorožců černých v Evropě.

„Po příjezdu do Akagery budou zvířata umístěna do tzv. bom – menších výběhů ohraničených dřevěnými kůly. Později se přesunou do větších výběhů a finálním krokem bude jejich vypuštění do severní části parku, kde se budou moct volně pohybovat. Věřím, že si nosorožci na svůj nový africký domov úspěšně zvyknout a začnou se tam co nejdříve rozmnožovat,“ říká Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Pro převoz byli koordinátorem chovu vybráni tři samice a dva samci, v rozmezí od dvou do devíti let. Tři z nich, Jasiri, Jasmína a Manny, pocházejí z dvorského safari parku, samice Olmoti je z anglické zoo Flamingo Land a Mandela se narodil v Ree Park Safari v Dánsku. Nosorožci budou rwandské vládě, která spolu s organizací African Parks řídí akagerský národní park, darováni. Patronkou převozu se stala modelka Veronika Vařeková, jež rovněž pomáhá s fundraisingem celého projektu.

Všech pět nosorožců podstupuje ve dvorském safari parku několikaměsíční trénink, který zvířata připraví na téměř 30 hodin trvající cestu, jež budou trávit v přepravních bednách. Nosorožci budou během transportu při vědomí, pravidelně krmeni i napájeni a po celou dobu bude jejich zdravotní stav spolu s ošetřovateli z dvorského safari parku kontrolovat africký veterinář a odborník na transporty Pete Morkel. 

Národní park Akagera splňuje v současné době všechny předpoklady pro úspěšné začlenění nově příchozích zvířat do africké přírody. Navzdory tomu, že tam v důsledku pytlačení a tragické občanské války byli všichni nosorožci do roku 2007 vyhubeni, podařilo se novému vedení parku situaci během pár let zásadně změnit a úspěšně obnovit chod celé rezervace. Od roku 2010 byla uskutečněna či zpřísněna mnohá bezpečnostní opatření a povedlo se tak do tří let snížit množství upytlačených zvířat o 97 procent. V roce 2017 se tak do Akagery mohli vrátit první nosorožci. Z Jihoafrické republiky tam bylo dopraveno 18 zvířat, která nyní žijí v jižní části národního parku. Dva roky před tím našla v parku nový domov také dovezená smečka lvů.

„Na tyto okamžiky jsme se připravovali řadu let a jsme šťastní, že se velké úsilí zaměstnanců parku ve spolupráci s rwandskou vládou začalo vyplácet,“ říká ředitel Akagery Jes Gruner. „Transport pěti evropských nosorožců je nejen největším převozem nosorožců z Evropy do Afriky, ale také ukazuje, co vše je možné, když se spojí významné instituce na poli ochrany zvířat,“ dodává.

„Příjezd pěti nosorožců z evropského chovu ještě více pozvedne rozmanitost přírodního ekosystému v Akageře. Úspěšná spolupráce s našimi přáteli z Evropy jen dokazuje velké odhodlání chránit přírodní bohatství naší země. Dodnes se ve všech čtyřech rwandských parcích podařilo pytlačení téměř vymýtit a jsme si tak jistí, že pětice nosorožců bude v novém domově jenom prospívat,“ zakončuje Clare Akamanzi, výkonná ředitelka Vládní rady pro rozvoj Rwandy (Rwanda Development Board).
 


Safari Park Dvůr Králové - patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. První nosorožci černí tam byli dovezeni v roce 1972 a od té doby se ve Dvoře Králové narodilo 46 mláďat (stav k létu 2019). Safari park se však nevěnuje pouze chovu nosorožců v lidské péči, ale snaží se aktivně chránit tato zvířata ve volné přírodě. Do Afriky dosud vrátil osm nosorožců, čtyři černé a čtyři bílé severní formy. Skupina nosorožců černých se v rezervaci Mkomazi v Tanzanii už několikrát úspěšně rozmnožila. V roce 2014 a 2017 bylo v safari parku uspořádáno demonstrativní pálení rohoviny s cílem upozornit na masové vyvražďování nosorožců kvůli rohům.

Rwanda Development Board (RDB) – Vládní rada pro rozvoj Rwandy zodpovídá za vývoj turismu a zároveň za ochranářské aktivity v celé zemi. Řeší rovněž koordinaci a podporu ekonomického rozvoje Rwandy.  

Evropská asociace zoologických zahrad a Akvárií (EAZA) – zastřešuje více než 400 zoo, akvárií a dalších institucí napříč 47 státy, které spolupracující na rozvoji ochrany přírody, výzkumu a vzdělání. EAZA je také zodpovědná za plánování a administraci více než 200 Ex Situ programů (programů zaměřující se na ochranu zvířat v místě jejich původního výskytu). Pod EAZA spadají rovněž chovné programy vybraných druhů zvířat (EEP), jejichž smyslem je zabezpečit chov daného druhu tak, aby mohl v budoucnu podpořit jeho záchranu ve volné přírodě. 

Národní park Akagera a organizace African Parks -  Akagera je jedním z nejstarších národních parků v Africe, založena byla už v roce 1934. Nejhorším obdobím ve své historii si Akagera prošla po skončení rwandské genocidy v roce 1994, kdy vracející se uprchlíci začali mohutně zabírat území  parku. Zásadní okamžik ve vývoji Akagery nastal v roce 2009, kdy RDB uzavřelo na dvacet let dohodu s neziskovou organizací African Parks (AP) s cílem obnovit kdysi prosperující národní park. O rok později byla vytvořena Akagera Management Company, která má vedení celého parku na starosti a v jejímž čele nyní stojí Jes Gruner.
African Parks zastřešuje patnáct národních parků a chráněných území v devíti afrických státech.

 

Fotogalerie