Safari Park Dvůr Králové se účastní největšího přesunu nosorožců z Evropy do Afriky


20.11.2018
Tři nosorožci ze Safari Parku Dvůr Králové a dva nosorožci černí z dalších evropských zahrad se příští rok vydají na cestu do národního parku Akagera ve Rwandě. Jedná se o dosud největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky. Všechna zvířata se budou na cestu připravovat ve Dvoře Králové.

S myšlenkou vrátit do Afriky, tentokrát do Rwandy, další nosorožce černé ze Dvora Králové a případně i jiných evropských zahrad přišli před více než dvěma lety zástupci dvorského safari parku společně s Veronikou Vařekovou, jež se Dvorem Králové na ochraně volně žijících zvířat dlouhodobě spolupracuje.

“V posledních osmi letech jsem byla svědkem, jak vzrůstá tlak na populace nosorožců v Africe kvůli pytlačení a ztrátě prostředí, kde žijí. Proto mě nadchlo, když jsem dozvěděla o možnosti poskytnout skupinu nosorožců černých z evropských zoo národnímu parku Akagera. Do Rwandy cestuji pravidelně už deset let a podle mého názoru je to v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí Afriky. Okamžitě mi bylo jasné, že u tohoto projektu chci být od začátku až do konce,“ říká Vařeková.

Nezbytným krokem pro uskutečnění celého záměru bylo získat podporu od Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která zaštiťuje chovný program nosorožců v evropských zoo (EEP), a Vládní rady pro rozvoj Rwandy (Rwanda Development Board, RDB), jež má mimo jiné na starosti ochranu tamní přírody.

Klíčová byla role Marka Pilgrima, ředitele Zoo Chester a koordinátora chovu nosorožců černých v Evropě. „Dlouhodobá spolupráce členských zoo EAZA a úspěchy dosažené v chovu černých nosorožců nám nyní umožňují přispět k lepší budoucnosti těchto zvířat ve volné přírodě,” uvedl Mark Pilgrim. “Národní park Akagera jsem opakovaně navštívil a seznámil se s bezpečnostními opatřeními, která jsou na nejvyšší možné úrovni. Jsem rád, že Rwanda je po Keni a Tanzanii další z afrických zemí, kde pokračují ochranářské aktivity dvorského safari parku s nosorožci,” říká Přemysl Rabas, ředitel dvorského safari parku.

Prezident EAZA Thomas Kauffels z německé Oppel-Zoo k tomu dodává: “Právě tento projekt, na kterém se podílejí odborníci ze dvou kontinentů, lépe než cokoli jiného ukazuje míru odhodlání chránit divoce žijící populace nosorožců. Nemůžeme jen tak stát stranou a dopustit, aby byla tato úchvatná zvířata zcela vyhubena, zvlášť pokud jsou důvody jejich hromadného vybíjení tak nesmyslné. EAZA a její členové jsou vděčni za příležitost spolupracovat se zástupci rwandské vlády a národního parku Akagera na tomto přesunu a za možnost umístit nosorožce na tak dobře chráněném místě.

”V nejbližší době bude podepsán Protokol o porozumění mezi EAZA a RDB zaručující úspěch celého projektu. Přísná ochrana národního parku, jež je zajištěna vedením parku za podpory rwandské vlády, dělá z Akagery skvělé místo pro návrat těchto kriticky ohrožených zvířat do volné přírody. “Jsme přesvědčeni, že noví nosorožci z evropských zahrad významně přispějí ke zvýšení variability a celkové udržitelnosti současné nosorožčí populace v Akageře. A my budeme tyto nosorožce chránit pro budoucí generace stůj co stůj,“ uvádí Eugene Mutangana, jenž má v organizaci Rwanda Development Board na starosti ochranu přírody.

Pro převoz do Rwandy bylo koordinátorem chovu vybráno pět nosorožců, tři samice a dva samci, tak aby přispěli ke zvýšení genetické rozmanitosti nosorožců v národním parku Akagera. „Zvířata Rwandě darují tři evropské zahrady: Safari Park Dvůr Králové, Flamingo Land ve Velké Británii a Ree Park Safari v Dánsku. Všech pět zvířat se bude na cestu připravovat společně ve Dvoře Králové. Několikaměsíční trénink bude završen na přelomu května a června 2019, kdy by zvířata měla být letecky přepravena do rwandského hlavního města Kigali a poté do národního parku Akagera,” popisuje Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové, jenž má na starosti organizaci celého transportu.

Přesun bude uskutečněn podle zásad a nařízení Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) pro převozy zvířat v rámci ochranářských projektů.


EAZA

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií je organizací sdružující nejmodernější zoologické zahrady a akvária v rámci Evropy a Středního východu. Více než 400 členských institucí ze 47 zemí spolupracuje na ochranářských projektech, výzkumu, vzdělávání a na vytváření co nejvhodnějších životních podmínek pro zvířata chovaná v lidské péči. EAZA zastřešuje evropské chovné programy pro vybrané druhy zvířat (EEP).
https://www.eaza.net

Safari Park Dvůr Králové

patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. Dosud se tam narodilo 45 nosorožců černých. Safari park v současné době vede rovněž snahy o záchranu nosorožců bílých severních.

https://safaripark.cz

Ree Park Safari v Dánsku

je jedinou institucí věnující se chovu nosorožců černých ve Skandinávii. Rovněž se účastní ochranářských projektů v Africe.

https://reepark.dk/


Flamingo Land ve Velké Británii

věnuje se ochranářství a chovu ohrožených druhů zvířat.

http://www.flamingoland.co.uk/

Rwanda Development Board (RDB)

Vládní rada pro rozvoj Rwandy vznikla v roce 2009 a má na starosti koordinaci a podporu ekonomického rozvoje země.

http://rdb.rw/

Akagera National Park

se rozprostírá na severovýchodě Rwandy na území okolo 1 122 km2. Je jedním z nejstarších národních parků v Africe, založena byla už v roce 1934. Zahrnuje rozlehlé oblasti savan, buší a jezer.

www.africanparks.org/the-parks/akagera?gclid=CjwKCAiAuMTfBRAcEiwAV4SDkXwps2fFKUt66UyaNUmwJU_wlLFOIfW6u8FY8nlXYWAgzEnw68x7HRoC2fcQAvD_BwE

Veronika Vařeková

světová topmodelka, ambasadorka a členka správní rady organizace African Wildlife Foundation, se narodila v České republice. Během cesty na Mount Kilimanjaro v roce 2008 se poprvé seznámila s prací African Wildlife Foundation v Tanzanii a okamžitě se pro ochranu africké přírody nadchla. Členkou správní rady jedné z nejvýznamnějších ochranářských organizací v Africe se stala v roce 2009. Od té doby se snaží shánět prostředky a zvyšovat povědomí o ochraně africké přírody, ohrožených druzích a podpoře místních komunit. Úzce spolupracuje s Organizací spojených národů nebo Světovou bankou. V rámci těchto aktivit do Afriky pravidelně několikrát ročně cestuje za pracovními jednáními apod.

Fotogalerie