Škody dramaticky rostou. Safari park má plán boje s nimi, který zahrnuje tvrdá opatření


21.3.2021
Safari parku již narostla ztráta od počátku roku o dalších pět milionů korun. V souvislosti s postupující krizí a velmi nepříznivým vývojem by v případě delšího trvání této situace musela přijít další krizová opatření.

"Situace se dál dramatizuje. Aktuálně vyčíslujeme škodu safari parku způsobenou koronavirovými opatřeními na pětatřicet milionů. Pokud by i nadále přetrvával tak nepříznivý vývoj věcí a ještě se prohlubovala špatná situace státu, museli bychom zavést ještě intenzivnější úsporná opatření," upozorňuje ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Jen krmení pro zvířata a prostředky na mzdy pro zaměstnance safari parku stojí měsíčně zhruba šest milionů korun. Prakticky jediným příjmem je v tuto chvíli provozní příspěvek Královéhradeckého kraje.

Ztráta proto i nadále roste. V případě, že by došlo k tomu, že safari park nebude možné otevřít v průběhu dubna, začnou ztráty růst rapidním tempem. Pokud by pak omezení v takovémto rozsahu a bez významnější pomoci státu přetrvala například i do května, bylo by neodvratné sáhnout i k omezení počtu chovaných zvířat v některých skupinách. Safari park má připraven akční plán úsporných opatření, který zahrnuje několik stupňů snahy vypořádat se s masivní ztrátou. V řadě případů jsou již opatření zavedena a v případě prohloubení krize by se ještě zpřísnila.

V postupném sledu zahrnuje:

  • omezení údržby a další odklady neurgentních oprav.
  • omezení výdajů na externí smlouvy a jejich případné vypovězení
  • snížení platů zaměstnanců
  • omezení počtu zvířat ve vybraných skupinách tak, aby byl zachován chovatelský potenciál.

Zejména omezení počtu zvířat je až zcela poslední možností. Pokud by k němu muselo dojít, maximální množství zvířat, o která již safari park nebude schopen se postarat, odcestuje do jiných zoologických zahrad v rámci EAZA či WAZA, kde je koronavirová situace spojená s provozem zahrad a jejich podporou příznivější. V těchto zahradách by se dvorská zvířata stala členy nových chovných skupin. Tento odchod by byl ve většině případů trvalý.

Safari park již půl století funguje jako největší genetická banka afrických zvířat v lidské péči na světě. Případné omezení počtu zvířat by proto mohlo mít nedozírné následky nejen na atraktivitu areálu, ale především na ochranu daných druhů v mnohem širším kontextu.

Safari park se se ztrátami spojenými s koronavirovou krizí snaží vypořádat mnoha způsoby. Stěžejní pro něj zůstává pomoc veřejnosti a také tradičních velkých partnerů - mezi jinými například ČSOB, ČEZ nebo Nadace ČEZ.

Na zhoršující se situaci safari parku i ostatních zoologických zahrad upozorňuje například i projekt ŠimpanZoom ve spolupráci s brněnskou zoo, který se dočkal masivní odezvy ze zahraničí. Projekt ukazuje, že ačkoli jsou české zahrady zavřené (od loňského jara v úhrnu již přes 170 dnů), život v nich se nezastavil a zvířata i dále potřebují špičkovou péči.

Podpořít safari park je možné mimo jiné následujícími způsoby:

Adoptujte zvíře

Pozvěte zvíře na oběd

Podpořte konto Wildlife

Dalsí cesty pomoci najdete zde.