Nová cesta, nový zážitek – hroši včetně mláďat jsou nyní v dvorském safari parku téměř na dosah ruky


4.6.2021
Hned pět mláďat hrochů či hrošíků mohou návštěvníci obdivovat z nové cesty do safari podél Jezera hrochů či v opraveném pavilonu hrošíků liberijských. Obě expozice dnes slavnostně otevřel Safari Park Dvůr Králové.

„Safari park patří mezi nejnavštěvovanější místa kraje. Jsem rád, že se jeho vedení i díky podpoře veřejnosti a kraje daří vypořádat se s dopady koronavirových omezení. I v této náročné době se tak může rozvíjet a upevňovat svou pozici jedné z nejlepších zahrad Evropy,“ uvádí krajský radní pro životní prostředí Pavel Bělobrádek, který společně s ředitelem safari parku Přemyslem Rabasem novou cestu otevřel.

Královéhradecký kraj je zřizovatelem safari parku a dlouhodobě ho významně podporuje. Financoval i proměnu Jezera hrochů – na šestičlenné stádo nově návštěvníci shlížejí z cesty na nevysokém valu a soustavy rezavých mostků v africkém stylu. „Dosloužilý most musel ustoupit a nová soustava lávek a kamenných valů dovede milovníky zvířat nejen k hrochům, ale i pelikánům nebo antilopám. Jezero hrochů se tak stalo jednou z nejatraktivnějších částí safari parku,“ dodává ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Expozici obývá největší stádo hrochů v Česku, tvořené jedním dospělým samcem, jeho dvěma partnerkami a třemi mláďaty různého věku. Nejmladší se narodilo přímo před zraky návštěvníků loni v létě. Na obrovské planině doplňují hrochy ještě vodušky velké, jediné české stádo impal, pelikáni afričtí, husice modrokřídlé nebo jeřábi královští a řada dalších ptáků. Zcela nové pohledy se otevřely také do sousední expozice paovcí hřivnatých.

Opravy se přes zimu dočkal i pavilon hrošíků v centrální části zahrady. Kromě dospělých zvířat do něj byla ze zázemí převezena i dvě mláďata, z nichž to mladší se narodilo na konci letošního února. V obou „hroších“ expozicích tak nyní návštěvníci uvidí celkem pět mláďat, což je v kontextu evropských zoo zcela jedinečné.

Safari park ovšem přes zimu zvládnul zrekonstruovat i most mezi buvoly pralesními a šelmami vedoucí do Afrického safari, čímž se s významnou pomocí Královéhradeckého kraje uzavřela finančně a technicky mimořádně náročná obnova mostů. V areálu safari parku jsou čtyři masivní mosty. Dva z nich prošly nezbytnými opravami v letech 2017 a 2019. Na zbývající dva došlo nyní.

Informace ke stavbám:

Cesta podél Jezera hrochů

Náklady: 23 milionu bez DPH

Investor: Královéhradecký kraj

Zahájení stavby: říjen 2020

Svažitá louka s velkou nádrží a přirozenými břehovými porosty patří k nejhezčím místům safari parku. Kromě hrochů je domovem velkých stád impal, vodušek nebo nyal, hejn pelikánů, řady vrubozobých ptáků či jeřábů. Expozice prošla obrovskou proměnou. Padesát let starý, 270 metrů dlouhý a dosti mohutný most ustoupil mnohem subtilnější soustavě gabionových valů a pěti mostků v africkém stylu. Návštěvníci se díky tomu k mohutným sudokopytníkům dostanou mnohem blíž – úroveň cesty klesla o několik metrů.

Stavbaři na konstrukci lávek využili samopatinující ocel, která nevyžaduje nátěry a nákladnou údržbu. Tento materiál se dnes již kvůli zimnímu solení využívá řídce, pro safari park se ale velmi hodí svým omšelým, romantickým vzhledem jakoby z počátku minulého století. Mostovka lávek je z modřínových trámů a zábradlí z akátu. Na výstavbu náspu byl využit betonový recyklát, vzniklý demolicí původního mostu. Tím byly uspořeny náklady na dovezený nový materiál a také na odvoz a skládkování materiálu z demolice.

Oprava mostu mezi buvoly pralesními a psy hyenovými

Celkové náklady: 9 mil. Kč bez DPH

Náklady na opravu: Safari Park Dvůr Králové (v předchozích dvou letech si safari park ukládal prostředky do rezervního fondu, zřízeného zvlášť pro tento účel)

Zahájení: říjen 2020

Tento 100 metrů dlouhý most vznikl v 70. letech a uvnitř ukrývá zázemí pro chov ohrožených psů hyenových, hyen a buvolů pralesních. Veškeré opravy tedy musely probíhat po vystěhování zvířat jinam. Po obnovení betonových říms, hydroizolace, opěrných zídek na obou koncích mostu a položení nového živičného krytu vozovky bylo na most namontováno i nové zábradlí. Nahradilo původní trubkové, vyrobeno bylo ze samopatinující oceli a tvarem připomíná příhradovou nosnou konstrukci. Díky tomu vizuálně navazuje na ostatní mosty v areálu.

Oprava pavilonu hrošíků liberijských

Celkové náklady: 5,7 mil. Kč bez DPH

Náklady na opravu: Safari Park Dvůr Králové

Zahájení: říjen 2020

Nenápadný pavilonek je domovem největší skupiny hrošíků liberijských v Česku. Po desítkách let užívání však už musel projít zásadní opravou, a to včetně bazénků ve venkovních výbězích. Hrošíci trávili dobu rekonstrukce v budově nedávno vystavěné nové karantény. Teď už jsou ovšem všichni zpět v pavilonu, a to včetně dvou mláďat. Malý samec narozený v říjnu roku 2020 byl přitom prvním mládětem, kterého se v safari parku povedlo odchovat po dlouhých 15 letech.

Fotogalerie

O zvířeti