Adaxi

V prosinci 2007 byl ze ZOO Dvůr Králové dopraven samec adaxe (Addax nasomaculatus) do tuniského národního parku Djebil. Do Afriky přicestoval společně s dalšími dvanácti zvířaty z celkem jedenácti zahrad USA a Evropy. Z následného pozorování zvířat vyplývá, že dvorský samec se v Tunisku úspěšně rozmnožil.

Adax je kriticky ohroženou antilopou, která obývá pouštní oblasti severní Afriky. Údaje o jeho výskytu jsou značně nejisté, ve volné přírodě žije adaxů méně než 300, většina z nich v Nigeru. Ve většině severoafrických zemí, kde dříve adax žil, je dnes zcela vyhuben. Lépe se mu daří v zoologických zahradách a soukromých parcích, kde je v současnosti chováno přibližně dva tisíce adaxů.

Podobně jako v případě přímorožce šavlorohého probíhá obnovení populací adaxe v oplocených tuniských rezervacích od poloviny 80. let minulého století. Než bude možné vypustit je do volné přírody, musí být vývoj jejich populací monitorován v chráněných územích, zaškolen místní personál a především musejí být nalezena vhodná místa, kde by adaxi mohli žít zcela volně.

Samec ze ZOO Dvůr Králové se původně jmenoval Terence, v monitorovacích zprávách o projektu se však objevuje jako BR1 BL2. Při monitoring populace v letech 2010 a 2011 byl opakovaně zaznamenán jako dominantní samec ve skupině několika zvířat, jednou dokonce v jedenáctičlenné skupině. Je tak prakticky jisté, že se v Africe rozmnožil a nás velice těší, že jsme k obnově populace v národním parku Djebil mohli přispět.