Přímorožci šavlorozí

V březnu 1999 ZOO Dvůr Králové poslala dvě samice přímorožce šavlorohého (Oryx dammah) do Tuniska. Tato mohutná pouštní antilopa s krásnými rohy byla v přírodě vyhubena, na několika místech severní a západní Afriky však probíhají v oplocených rezervacích snahy o její reintrodukci. Samice ze Dvora výrazně přispěly k založení nové populace v rezervaci Oued Dekouk.

Dvorská zoo se tak společně s mnoha dalšími evropskými a americkými zahradami zapojila do širšího záchovného programu, který v Tunisku vede především anglická zoo Marwell. Vůbec první přímorožci šavlorozí (deset zvířat) pocházející ze Zoo Marwell a Zoo Edinburgh byli do oplocené rezervace v národním parku Bou Hedma vypuštěni v roce 1985.

V roce 1999 pak byli další přímorožci z Evropy vypuštěni do národního parku Sidi Toui (deset zvířat), do národního parku Bou Hedma (jedno zvíře) a do rezervace Oued Dekouk (tři zvířata), která leží na jihu Tuniska nedaleko hranic s Libyí. Samice ze Dvora se staly základem populace v Oued Dekouk, která se následně úspěšně rozrostla. V roce 2008 bylo v rezervaci pozorováno 21 přímorožců, v roce 2011 pak 26 jedinců. Jde o skoro stejná čísla jako v národním parku Sidi Toui, jehož populace se přitom vyvíjela z podstatně většího množství zvířat.

Případná reintrodukce přímorožců šavlorohých do volné přírody je proces, který bude trvat desítky let. V současné době jsou populace monitorovány v chráněných územích a probíhá rovněž postupné školení místních odborníků a strážců. Zároveň jsou postupně vytypovávána území, kde by případně v budoucnu mohlo dojít k úplnému vypuštění přímorožců do volné přírody.