Lexikon zvířat

Čáp bílý

Čápi bílí z naší zoo byli spatřeni během zimování i v Zimbabwe

holub olivový

Ve volné přírdě se sdružují do velkých hejn a způsobují škody na ovocných plantážích.

Ibis hagedaš

Nenápadně zbarvený pták s kovově lesklým peřím na křídlech

Jeřáb královský

Jméno získal díky výrazné korunce tvořené jemnými spirálovitě stočenými pírky

Kolpík africký

Plachý a ostražitý pták, obvykle tichý, ale při vyrušení vydává charakteristický zvuk

Marabu africký

Naše zoo patří mezi dvacet zoo na světě, které tento druh úspěšně rozmnožují

Nesyt africký

V době rozmnožování se ozývá klapáním zobákem podobně jako čáp

Pelikán africký

Patří do řádu veslonohých, kteří mají na rozdíl od kachen plovací blánou spojeny všechny čtyři prsty
1 | 2 | »