Lexikon zvířat

Ibis hagedaš

Nenápadně zbarvený pták s kovově lesklým peřím na křídlech

Impala

Naše skupinka impal patří mezi jedno z největších stád v lidské péči v Evropě

Jeřáb královský

Jméno získal díky výrazné korunce tvořené jemnými spirálovitě stočenými pírky

Kaloň plavý

Přenašeči nebezpečných virů, které mohou ohrožovat zvířata i lidskou populaci

Karakal

Karakal znamená „černé ucho“

Klaun uzdičkatý

První a zatím jediná mořská ryba, kterou se podařilo v ZOO Dvůr Králové rozmnožit

Klipka hrotcová

Mladé klipky často fungují jako čističi větších druhů ryb, které zbavují parazitů

Kobra černá

Největší africká kobra, až 3 m dlouhá, velmi agresivní druh

Kobra kapská

Kobra kapská je považována za jednu z nejklidnějších afrických kober

Kočkodan bělonosý

Patří mezi ohrožené druhy primátů, zejména kvůli ubývání jeho přirozeného prostředí a lovu pro maso – tzv. bushmeat

Kolpík africký

Plachý a ostražitý pták, obvykle tichý, ale při vyrušení vydává charakteristický zvuk
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »