Lexikon zvířat

Hrošík liberijský

Drobnější příbuzný hrocha obojživelného obývající pralesy západní Afriky.

Husice nilská

Africký druh, který proniká do volné přírody v Evropě.

Hyena skvrnitá

Nejtěžší ze čtyř druhů hyenovitých šelem. Neobyčejně silné čelisti umožňují drtit kosti i kopyta.

Ibis hagedaš

Nenápadně zbarvený pták s kovově lesklým peřím na křídlech

Impala

Naše skupina impal patří mezi jedno z největších stád v lidské péči v Evropě
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 13 | »