Encyklopedia zwierząt

Adax

Ze všech kopytníků snáší nejextrémnější pouštní podmínky. Měsíce vydrží bez přímého vodního zdroje.

Antilopa koňská

Jedna z největších antilop na světě. Zatím 29 antilop koňských se už ze Dvora Králové vrátilo do Afriky

Antilopa losí

Největší antilopa na světě. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy

Zebra Grévyho

Zebra Grévyho je nejohroženější zebrou Afriky. Pro tento největší druh zebry jsou typické obrovské uši, úzké pruhování po celém těle a bílé břicho.

Antilopa vraná

Pár z naší zoo byl vrácen zpět do přírody Jihoafrické republiky.

Bahnivec horský

Antilopa hornatých oblastí Afriky. Obtížně chovatelná v lidské péči

Buvol pralesní

Menší poddruh afrického buvola žijící v deštných lesích rovníkové Afriky

Buvolec běločelý

Jedna z nejrychlejších antilop, která se dnes už prakticky nevyskytuje mimo chráněná území

Gueréza angolská

Mláďata těchto opic jsou po narození sněhobílá, teprve až ve věku tří měsíců začínají černat

Lemur kata

Jediný denní lemur, který se ze všech lemurů pohybuje nejvíce po zemi.

Orangutan bornejský

Původní malajský název orang hutan v českém překlada znamená lesní člověk. Jde o největšího živočicha, který se pohybuje po stromech.

Šimpanz učenlivý

Člověku vývojově nejbližší hominid. Podle vědců má 98,4 % genetické informace shodné s člověkem.

Karakal

Africká ekologická obdoba rysa.

Gepard

Nejspecializovanější z koček, ve sprintu dosáhne rychlosti přes 100 km/hod.

Fenek

Nejmenší psovitá šelma světa skvěle vybavena k životu na poušti.

Hyena skvrnitá

Nejtěžší ze čtyř druhů hyenovitých šelem. Neobyčejně silné čelisti umožňují drtit kosti i kopyta.

Lev berberský

Vyhynulá forma největší africké šelmy s poslední zaznamenanou populací v severní Africe.

Levhart perský

Přizpůsobivá kočkovitá šelma schopná šplhat na strom i se svou kořistí v tlamě.

Mangusta trpasličí

Nejmenší promykovitá šelma žijící v koloniích s jedním dominantním párem.

Pes hyenový

Jedna z nejohroženějších velkých šelem s populací ve volné přírodě nepřesahující 1500 dospělých jedinců.

Pes ušatý

Hmyzožravá psovitá šelma s neobvykle velkým počtem zubů (46–50).

Surikata

Promykovitá šelma s černými skvrnami kolem očí a pruhovaným hřbetem.

Bojga africká

V afrikánštině se jí říká boomslang, což znamená „stromový had“.

Kobra černá

Největší africká kobra, až 3 m dlouhá, velmi agresivní druh

Kobra kapská

Je považována za jednu z nejklidnějších afrických kober

Tereka africká

Období sucha dovede přečkat i několik týdnů zahrabaná v bahně

Zmije Nitscheiova

Rodí 5–13 živých mláďat, která jsou ihned zcela samostatná a mají plně funkční jedový aparát.

Zmije rohatá

Ve dne se zahrabává do písku tak, že jsou z ní vidět jen oči, a teprve v noci se vydává na lov

Želva obrovská

Po želvě sloní druhá největší želva obývající naši planetu.

Želva paprsčitá

Je všeobecně uznávaná jako jedna z nejkrásnějších suchozemských želv

Želva skalní

Tato suchozemská želva má neobvykle plochý a pružný krunýř

Slon savanový

Větší a rozšířenější ze dvou druhů slonů žijících v Africe, největší suchozemský savec světa.

Medojed kapský

Kunovitá šelma houževnaté nátury, která se postaví i lvovi.

Hrabáč kapský

Hrabáč je tak zvláštní, že byl pro něj vytvořen samostatný řád.

Hrošík liberijský

Drobnější příbuzný hrocha obojživelného obývající pralesy západní Afriky.

Okapi

Tajemná okapi byla pro vědce senzací

Zebra Chapmanova

Poddruh zebry stepní se světlými mezipruhy a pruhováním až ke kopytům

Žirafa síťovaná

Jeden ze čtyř druhů žiraf s oranžovo-hnědými skvrnami jasně ohraničenými sítí bílých čar, které je možné nalézt po celé délce končetin.

Žirafa Rothschildova

Žirafa Rothschildova žijící hlavně v Ugandě spadá do vzácného poddruhu žirafy núbijské rozšířené ve východní Africe.

Impala

Naše skupina impal patří mezi jedno z největších stád v lidské péči v Evropě

Kudu velký

Třetí největší africká antilopa s nejdelšímni rohy

Nyala nížinná

Samec a samice vypadají každý jinak- výrazná pohlavní dvojtvárnost

Čáp bílý

Tažný brodivý pták se zimovišti v subsaharské Africe a jižní Asii.

Husice nilská

Africký druh, který proniká do volné přírody v Evropě.

Ibis hagedaš

Nenápadně zbarvený pták s kovově lesklým peřím na křídlech

Jeřáb královský

Jméno získal díky výrazné korunce jemných spirálovitě stočených pírek

Kolpík africký

Plachý a ostražitý pták, obvykle tichý, ale při vyrušení vydává charakteristický zvuk.

Marabu africký

Safari Park Dvůr Králové patří mezi dvacet zoo na světě, které tento druh úspěšně rozmnožují

Nesyt africký

V době rozmnožování se ozývá klapáním zobáku podobně jako čáp

Pelikán africký

Patří do řádu veslonohých, kteří mají na rozdíl od kachen plovací blánou spojeny všechny čtyři prsty

Výr africký

Středně velká africká sova, která v páru brání svá lovecká teritoria.

Bodlok hnědý

V mládí žlutý, v dospělosti se zbarvuje do hněda s mramorovým vzorem

Klaun uzdičkatý

První a zatím jediná mořská ryba, kterou se podařilo v Safari Parku Dvůr Králové rozmnožit

Klipka hrotcová

Mladé klipky často fungují jako čističi větších druhů ryb, které zbavují parazitů

Králíčkovec liščí

Své pojmenování dostal podle horního pysku, který tvarem i pohybem připomíná pysk králíka

Peřovec dlouhoploutvý

První dva měkké paprsky hřbetní ploutve připomínají plachtu (proto latinsky velifer = nést plachtu).

Pomec skvrnitý

Žije samotářsky nebo v malých skupinách zahrnujících samce a několik samic

Sapín zelený

Mírná hejnová rybka nádherné zelené až tyrkysové barvy.

Tlamoun nilský

Ryba žijící ve velkých hejnech s rozvinutým společenským a teritoriálním chováním

Voduška abok

Vzácná antilopa jižního Súdánu s výraznou pohlavní dvojtvárností.

Voduška červená

Voduška červená neboli lečve se vyskytuje ostrůvkovitě v bažinatých územích delty řeky Okavango

Voduška velká jelenovitá

Od vodušky znamenané se liší světlým kruhem na zadku a vyskytuje se na západ od Velké příkopové propadliny

Voduška velká znamenaná

Od vodušky jelenovité liší světlým pruhem ve tvaru elipsy na zadku a vyskytuje se na východ od Velké příkopové propadliny

Dikdik Kirkův

Když se vylekají, vydávají poplašné volání "zikzik" nebo "dikdik", díky kterému získali své jméno

Gazela Thomsonova

V období sucha se na otevřených pláních dokáží udržet déle, než většina ostatních kopytníků.

Osel zakrslý

Toto plemeno nejmenších oslíků původně pochází z ostrovů Sardinie a Sicílie

tur domácí Dahome

Nejmenší africké plemeno skotu dahome pochází z oblastí západní Afriky, z Beninu

Bodlín Telfairův

Malý savec na první pohled připomínající ježka, ve skutečnosti ale ze skupiny Afrotheria, kterou sdílí s hrabáči a slony.

Daman skalní

Malý savec, který byl ještě před 40 miliony let dominantním býložravcem Afriky

Osinák africký

Dikobrazům příbuzný hlodavec s ocasem zakončeným štětkou tuhých chlupů.

Veverka kapská

Hlodavec, který si hrabe soustavu podzemních chodeb a doupat.

Trnovec Irwinův

Podobný svému příbuznému trnovci černému, liší se od něj zbarvením a velikostí - dosahuje menšího vzrůstu

Krajta tmavá

Je silně vázána na vodní biotopy, velkou část dne tráví přímo ve vodě

Trnorep skalní

Žije v suchých pouštních oblastech, kde si vyhrabává až 3 m dlouhé nory

Varan nilský

Druhý největší plaz na Nilu a největší ještěr Afriky

želva ostruhatá

Její druhové jméno pochází od nápadných výrůstků vedle ocasu

Holub olivový

Sdružuje se do velkých hejn a způsobuje škody na ovocných plantážích.

Krajta královská

Afričtí vládci nosili tuto krajtu jako šperk, proto byla pojmenována královská

Fosa

Vrcholová šelma Madagaskaru

Žako šedý

Papoušci patří k nejinteligentnějším ptákům

Serval

Mrštná kočkovitá šelma s dlouhýma nohama a zbarvením podobným gepardovi.

Kachna divoká

Linné popsal samce a samici kachny divoké jako dva odlišné druhy

Křepelka harlekýn

Na krátkou vzdálenost dokáží mláďata letět již ve stáří pěti dnů

Sparák bělobřichý

Poutá pozornost nápadnou tmavou chocholkou na temeni hlavy a kontrastně bílým břichem

Holub africký

Měkkozobý pták rozšířený v celé subsaharské Africe

Kachna žlutozobá

Samice je o něco menší a světlejší, nemá tak jasně žlutý zobák jako samec

Kolpík bílý

Jediný druh kolpíka,který se vyskytuje v Evropě a vzácně hnízdí i v ČR.

Leskoptev nádherná

Patří k hojným obyvatelům afrických křovinatých savan a porostů kolem řek

Snovač bělohlavý

Snovač, který z rostlin spletené hnízdo může sdílet až v několika párech.

Holub skvrnitý

Dokáže si tak naplnit vole, že vzlétá jen s největšími obtížemi.

Volavka obrovská

Největší volavka na světě a vzácný chovanec zoologických zahrad

Perlička supí

Svůj český i vědecký název získala podle lysého krku a hlavy, která připomíná hlavu supa.

Turako Hartlaubův

Ptáci v páru utužují svůj vztah vzájemným otíráním zobáků, samec navíc samici nabízí v pravidelných intervalech potravu

Vaza velký

Za měsíčných nocí se ozývá hlasitým voláním.

dytík skvrnitý

Bahňáci s okrouhlými tmavými skvrnami na hřbetě a křídlech.

Veverka bušová

Africká veverka trávící většinu svého života ve větvích stromů.

Myš bodlinatá

Africká myš, která dostala jméno podle tuhých štětinovitých chlupů na hřbetě, tvořících jakési bodliny.

Výreček malý

Drobná sova velikosti špačka, která raritně hnízdí i v Česku

Perutýn ohnivý

Výrazný dravec původem z Asie, ale člověkem zavlečen i to Atlantského oceánu, kde je považován za invazivní druh. Při základnách ploutevních paprsků jim ústí jedové žlázy. Toxický je i sliz na povrchu jejich těla. Jed mají poměrně prudký, ale ke smrtelným úrazům člověka dochází jen zřídka. V zajetí se je nedaří téměř nikdy rozmnožit.

želva pavoukovitá

Jedna z nejkrásněji zbarvených suchozemských želv patří bohužel i k těm nejohroženějším.