Animal Brochure

Adax

Býval kultovním zvířetem starého Egypta. I naše zoo se zapojila do programu na zpětné vysazení adaxe do rezervací Tunisu

Antilopa koňská

Zatím 29 antilop koňských se už ze Dvora Králové vrátilo do Afriky

Antilopa losí

Nejtěžší antilopa, dospělí samci jsou až dvakrát větší než samice. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy

Zebra Grévyho

Zebra Grévyho je nejohroženější zebrou Afriky. Pro tento největší druh zebry jsou typické obrovské uši, úzké pruhování po celém těle a bílé břicho.

Antilopa vraná

Pár z naší zoo byl vrácen zpět do přírody Jihoafrické republiky

Bahnivec horský

Bahnivec horský je antilopa obývající severovýchodní část jižní Afriky

Bongo

Tato největší pralesní antilopa je adaptována k životu v lesním porostu

Dril černolící

Výrazná pohlavní dvoutvárnost, samice jsou zhruba poloviční velikostí i váhy než dospělí samci

Gorila nížinná

Gorila je největší z lidoopů a největší žijící primát vůbec

Gueréza angolská

Mláďata těchto opic jsou po narození sněhobílá, teprve až ve věku tří měsíců začínají černat

Kočkodan bělonosý

Patří mezi ohrožené druhy primátů, zejména kvůli ubývání jeho přirozeného prostředí a lovu pro maso – tzv. bushmeat

Lemur kata

Tento jediný denní lemur používá při přeskocích z větve na větev dlouhý pruhovaný ocas jako vahadlo

Orangutan bornejský

Je největší stromový živočich. Orang-gutan je malajský název, český překlad znamená lesní člověk

Šimpanz

Podle vědců má 98,4 % genetické informace shodné s člověkem

Cibetka africká

Cibetka je převážně noční živočich, většinu života žije samotářsky

Karakal

Karakal znamená „černé ucho“

Gepard

Gepard je nejrychlejší pozemní savec dosahující rychlosti kolem 100 km/hod

Fenek

K životu v nehostinných podmínkách je tato nejmenší psovitá šelma světa skvěle vybavena

Hyena skvrnitá

Mají neobyčejně silné čelisti, rozdrtí i kopyta, rohy a kosti do průměru 7 cm

Lev

Lev je jediná kočkovitá šelma, která žije ve smečkách, při lovu spolupracuje a vykazuje výraznou pohlavní dvoutvárnost

Pes hyenový

Každý jedinec psa hyenového má jiné zbarvení, standardní jsou pouze černé ušní boltce a černá tlama

Pes ušatý

Ze všech psovitých šelem nejvíce zubů – až 48. Je to jediná hmyzožravá psovitá šelma

Surikata

Díky výborným loveckým schopnostem dokáže ulovit i jedovaté hady a štíry

Bojga africká

Pojmenování boomslang znamená v afrikánštině „stromový had“

Kobra černá

Největší africká kobra, až 3 m dlouhá, velmi agresivní druh

Kobra kapská

Kobra kapská je považována za jednu z nejklidnějších afrických kober

Krajta písmenková

Tento druh krajty patří mezi nejdelší hady světa dorůstající až sedmi metrů.

Mamba černá

Největší africký jedovatý had, který dostal druhové jméno podle barvy sliznice uvnitř tlamy, která je černá

Zmije Nitscheiova

Rodí živá mláďata v počtu 5-13, která jsou ihned zcela samostatná s plně funkčním jedovým aparátem

Zmije rohatá

Ve dne se zahrabává do písku tak, že jsou z ní vidět jen oči, a teprve v noci se vydává na lov

Želva paprsčitá

Je všeobecně uznávaná jako jedna z nejkrásnějších suchozemských želv

Želva skalní

Tato suchozemská želva má neobvykle plochý a pružný krunýř

Slon africký

Tento nejtěžší suchozemský savec žije na savanách Afriky

Hrabáč kapský

Hrabáč je tak zvláštní, že byl pro něj vytvořen samostatný řád

Hroch obojživelný

Hroch obojživelný je po slonu druhé nejtěžší a největší zvíře Afriky

Hrošík liberijský

Není vázán na vodu tak jako hroch obojživelný, většinu času tráví v mělkých mokřadech

Okapi

Tajemná okapi byla pro vědce senzací

Žirafa síťovaná

ZOO Dvůr Králové chová nejpočetnější stádo žiraf síťovaných mimo Afriku

Žirafa Rothschildova

Žirafy jsou nejvyššími suchozemskými savci, dorůstají výšky až šesti metrů

Gazela dama

Jedná se o kriticky ohrožený druh pouštní antilopy

Impala

Naše skupinka impal patří mezi jedno z největších stád v lidské péči v Evropě

Kudu malý

ZOO Dvůr Králové chová nejvíc kudu malých v Evropě

Kudu velký

Třetí největší africká antilopa s nejdelšímni rohy

Oryx jihoafrický

Patří mezi přímorožce, kteří mají dlouhé rohy a tmavou masku na hlavě

Pakůň bělobradý

Pakoně bělobradí žijí ve velikých stádech společně se zebrami stepními ve východní Africe v oblasti Tanzánie a Keni

Čáp bílý

Čápi bílí z naší zoo byli spatřeni během zimování i v Zimbabwe

Ibis hagedaš

Nenápadně zbarvený pták s kovově lesklým peřím na křídlech

Jeřáb královský

Jméno získal díky výrazné korunce tvořené jemnými spirálovitě stočenými pírky

Kolpík africký

Plachý a ostražitý pták, obvykle tichý, ale při vyrušení vydává charakteristický zvuk

Marabu africký

Naše zoo patří mezi dvacet zoo na světě, které tento druh úspěšně rozmnožují

Nesyt africký

V době rozmnožování se ozývá klapáním zobákem podobně jako čáp

Pelikán africký

Patří do řádu veslonohých, kteří mají na rozdíl od kachen plovací blánou spojeny všechny čtyři prsty

Bodlok hnědý

V mládí žlutý, v dospělosti se zbarvuje do hněda s mramorovým vzorem

Klaun uzdičkatý

První a zatím jediná mořská ryba, kterou se podařilo v ZOO Dvůr Králové rozmnožit

Klipka hrotcová

Mladé klipky často fungují jako čističi větších druhů ryb, které zbavují parazitů

Králíčkovec liščí

Své pojmenování dostal podle horního pysku, který tvarem i pohybem připomíná pysk králíka

Peřovec dlouhoploutvý

První dva měkké paprsky hřbetní ploutve připomínají plachtu (proto latinsky velifer = nést plachtu)

Pomec skvrnitý

Žije samotářsky nebo v malých skupinách zahrnujících samce a několik samic

Sapín zelený

Mírná hejnová rybka nádherné zelené až tyrkysové barvy

Tlamoun nilský

Ryba žijící ve velkých hejnech s rozvinutým společenským a teritoriálním chováním

Voduška červená

Voduška červená neboli lečve se vyskytuje ostrůvkovitě v bažinatých územích delty řeky Okavango

Osel zakrslý

Toto plemeno nejmenších oslíků původně pochází z ostrovů Sardinie a Sicílie

Tur domácí Dahome

Nejmenší africké plemeno skotu dahome pochází z oblastí západní Afriky, z Beninu

Daman skalní

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, daman je blízký příbuzný slona

Osinák africký

Osináci jsou blízcí příbuzní dikobrazů, podobají se jim však jen částečně

Trnovec Irwinův

Podobný svému příbuznému trnovci černému, liší se od něj zbarvením a velikostí - dosahuje menšího vzrůstu

Trnorep africký

Žije v suchých pouštních oblastech, kde si staví až 3 m dlouhé nory

Varan nilský

Druhý největší plaz na Nilu a největší ještěr Afriky

ženetka tečkovaná

Cibetkovitá šelmá, která je svým vzhledem podobná kočce, díky skvrnitému kožichu a velmi dlouhému ocasu

gundi saharský

Tento hlodavec je známý v oblasti parazitologie, kdy byl v jeho krvi nalezen parazit způsobující toxoplazmózu (19. stol.)

Zoborožec kaferský

U tohoto druhu pomáhají mláďata z předchozího hnízdění s odchovem svým mladších sourozenců

želva ostruhatá

Druhové jméno pochází od nápadné ostruhy, která se nachází na stehně zadních končetin.

Kaloň plavý

Přenašeči nebezpečných virů, které mohou ohrožovat zvířata i lidskou populaci

Bazilišek zelený

Samičky jsou schopny partenogeneze. Tedy vývoje jedince z neoplozeného vajíčka.

holub olivový

Ve volné přírdě se sdružují do velkých hejn a způsobují škody na ovocných plantážích.

Hyena žíhaná

Díky vztyčitelné hřívě na šíji a krku vypadá mohutnější.

Krajta královská

Afričtí vládci nosili tuto krajtu jako šperk, od toho je odvozen název krajta královská.